Inspiratiemoment ‘Van lean-tools naar lean-cultuur: Lean@delovie’

Sociale ondernemingen staan onder druk.
Individuele zorgvragen en persoonsvolgende
budgetten nopen organisaties tot maatwerk.
Hoe kunnen we omgaan met de stijgende financiële druk?
Hoe kunnen we wendbaar reageren op individuele vragen?
Hoe houden we onze medewerkers betrokken,
gemotiveerd en met goesting aan de slag?

De Lovie vzw, sociale organisatie voor personen met
een verstandelijke handicap, ging op zoek naar andere
invalshoeken om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan.
Het toepassen van lean-principes leidde tot kwantitatieve
en kwalitatieve resultaten.

Tijdens de inspiratienamiddag:
• Leert u de toegevoegde waarde
van het lean-denken kennen.
• Krijgt u een duurzame aanpak mee
om te evolueren naar een lean-cultuur.
• Krijgt u inzicht in mogelijke resultaten
bij het aan de slag gaan met lean.

Klik hier voor uitnodiging en programma.