Vrienden van De Lovie

‘Vrienden van De Lovie’ is een initiatief van Michiel Bulcke, zaakvoerder uit Roeselare en papa van Alexander en Louis (die op weekdagen bij ons verblijven). Vrienden van De Lovie engageren zich om jaarlijks een gift van 2500 euro over te maken. Op die manier versterken zij structureel en op langere termijn onze organisatie en kunnen wij fantastische projecten realiseren. Vrienden van De Lovie ontmoeten elkaar op het jaarlijks netwerkevent waar ook toelichting wordt gegeven over de besteding van de middelen.

Meer info vind je op http://www.vriendenvandelovie.be of neem een kijkje in de brochure.

Interesse? Contacteer Michiel Bulcke op het tel. nr. 051 262 650 of Birgit Provoost op het tel. nr. 057 344 388 of via mail naar birgit.provoost@delovie.be.