1G1P Westhoek

1G1P staat voor 1 Gezin 1 Plan en is een nieuwe vorm van jeugdhulpverlening met als doel meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
1G1P Westhoek biedt een brede vorm van ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen gericht op preventie, de-escalatie en gezins- en netwerkversterking.

Het verbindingsteam van medewerkers bestaat uit gezinsbegeleiders, eerstelijnspsychologen en ervaringsdeskundigen. Vanuit De Lovie vzw is ook Sigrid Loones als halftijds begeleider aan de slag voor 1G1P Westhoek.
Meer info vind je op www.1gezin1planwesthoek.be.