De Genereuzen

Hart voor Handicap lanceert een nieuwe beweging: De Genereuzen.

Tijd om drempels weg te halen! In gebouwen maar ook in ons hoofd. Iedereen hoort er simpelweg bij: mensen met én zonder beperking. Samen moet het nieuwe normaal worden!

Vind jij dit ook een genereus goed gedacht? Wij alleszins.
De Lovie vzw tekende met veel plezier het ‘Iedereen erbij-charter’.
Jij ook? Tekenen kan via https://www.hartvoorhandicap.be/