STAPuit ontmoetingsmoment op donderdag 27 juli om 14 u. in het Jan Yperman Ziekenhuis

Als je omwille van een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, … een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) hebt opgelopen, ondervind je vaak dat het leven volledig veranderd is. Je stuit tegen een aantal beperkingen aan, die soms blijvend van aard zijn: je moet stoppen met werken, hobby’s lukken niet meer, sociale contacten verwateren,… Omwille van de onzichtbaarheid van vele problemen word je niet altijd goed begrepen door buitenstaanders. Je leefwereld krimpt in en je kan in een sociaal isolement terechtkomen.

Het vrijetijdsinitiatief STAPUIT biedt de mogelijkheid om samen met lotgenoten deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten en op een ongedwongen manier in gesprek te gaan met elkaar. STAPUIT richt zich in de eerste plaats tot personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) die jonger zijn dan 65 jaar en die nog geen beroep doen op een dagbesteding binnen een erkende voorziening.

Vzw Het Havenhuis organiseert op regelmatige basis, in samenwerking met De Lovie vzw, enkele ontmoetingsmomenten. Samen zijn, een toffe babbel en eens je zinnen verzetten staan hierbij voorop.

De volgende bijeenkomst gaat door in het activiteitenlokaal van het Jan Ypermanziekenhuis.
We spreken af om 14 u. aan het onthaal.

Meer info: Vzw Het Havenhuis: 057/22 16 90 of bewoner@hethavenhuis.be