STAPUIT op donderdag 15 maart van 14u. tot 16u.

Als je omwille van een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, … een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) hebt opgelopen, ondervind je vaak dat het leven volledig veranderd is. Je stuit tegen een aantal beperkingen aan, die soms blijvend van aard zijn: je moet stoppen met werken, hobby’s lukken niet meer, sociale contacten verwateren,… Omwille van de onzichtbaarheid van vele problemen word je niet altijd goed begrepen door buitenstaanders. Je leefwereld krimpt in en je kan in een sociaal isolement terechtkomen.

Het vrijetijdsinitiatief STAPUIT biedt de mogelijkheid om samen met lotgenoten deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten en op een ongedwongen manier in gesprek te gaan met elkaar. STAPUIT richt zich in de eerste plaats tot personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) die jonger zijn dan 65 jaar en die nog geen beroep doen op een dagbesteding binnen een erkende voorziening.

Vzw Het Havenhuis organiseert op regelmatige basis, in samenwerking met De Lovie vzw, enkele ontmoetingsmomenten. Samen zijn, een toffe babbel en eens je zinnen verzetten staan hierbij voorop.

De volgende bijeenkomst gaat door te Reninge op 15 maart van 14u tot 16u. Daar zullen we een mooie wandeling maken langs het ‘Samen op weg- pad’, een toegankelijk wandelpad dat in samenwerking met vzw Het Havenhuis tot stand kwam. We starten aan Het Havenhuis voor een wandeling van 2,6km. Onderweg zijn er zoekopdrachten. Nadien genieten we samen van een kopje koffie en proeven van lekker gebak. Bij regen voorzien we een activiteit in de living van Het Havenhuis, maar we gaan uit van een stralende dag!

Afspraak dus op 15 maart om 14u aan vzw Het Havenhuis, Lostraat 3/K, 8647 Lo-Reninge. Er kan vervoer gedeeld worden vanuit De Lovie vzw.

Meer info: Vzw Het Havenhuis: 057/22 16 90 of bewoner@hethavenhuis.be