Liever zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag

Vlaams  – Nederlands congres ‘Liever zo!’
Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag
op 21 november 2019 te Kortrijk

Een initiatief van De Lovie vzw, Het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw en Vives Hogeschool Zuid vzw

Hoe kun je in jouw visie op mensen met probleemgedrag rekening houden met brede maatschappelijke veranderingen? Met aandacht voor kwaliteit van leven, een goed bestaan. Met warme bejegening zorg voor mensen organiseren, door anders vasthouden, platgetreden paden te verlaten. Dit congres is een uitgestoken hand aan iedereen om de schijnbare evidenties rond hoe we omgaan met probleemgedrag samen te (her)bekijken. De reflectie te maken waar we in Vlaanderen en Nederland momenteel staan met vernieuwde visies, trajecten en proefprocessen.

De uitnodiging richt zich tot de brede sector van zorg en welzijn: o.a. de jeugdhulp en gezinsondersteuning, onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding, de ondersteuning van personen met een handicap, de centra voor algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de thuiszorg.

Hierbij vind je de uitgebreide congresfolder,  inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

Graag tot 21 november!