Hoe steunen?

Onze werkingsmiddelen werden al sinds 2010 niet of nauwelijks meer geïndexeerd. Bovendien wordt van het werkingsbudget jaarlijks een percentage afgeroomd als besparingsmaatregel. Ook de provinciale infrastructuursubsidies zijn afgeschaft. Giften, sponsoring, legaten, benefieten … zijn meer dan ooit een onontbeerlijke bron van inkomsten! Je kan ons op verschillende manieren helpen:

-Steun aan projecten
-Structurele steun via doorlopende opdracht of als Vriend van De Lovie
-(Duo)legaat

Steun aan projecten

De Lovie heeft nood aan private middelen voor de realisatie van zowel onroerende projecten als voor roerende investeringen.

Ben je lid van een serviceclub? Heb je iets te vieren, bv. jubileum of opendeur? Ben je lid van een vereniging en organiseer je wel eens iets ten voordele van het goede doel, bv. een (kunst)veiling of benefietvoorstelling …?
Enkele voorbeeldprojecten die jouw steun kunnen gebruiken.


Jongerencampus
Met de bouw van een nieuwe campus wil De Lovie vzw investeren in een dynamische jongerenwerking. De centrale inplanting op het woonpark, op een boogscheut van buso-school De Pinker, biedt kansen tot flexibiliteit. De nieuwe jongerencampus omvat 4 kleine groepswoningen voor 8 jongeren en 4 studio’s met mogelijkheid tot logeren of langdurig verblijven. Ook de dagopvang wordt geïntegreerd in dezelfde infrastructuur.

 

 


Hulpmiddelen

Respect voor de mensen die we ondersteunen uit zich op verschillende vlakken, zeker ook in comfortabele en aangepaste infrastructuur en hulpmiddelen: tillift, verzorgingsbed, hooglaagbad, gemotoriseerde bewegingstrainer, Huntingtonzetel, relaxzetels, materiaal gericht op zintuiglijke stimulering bij personen met autisme, diepe of meervoudige verstandelijke beperking … Ook op het vlak van recreatieve of sportieve ontspanning is vaak aangepast materiaal nodig: duobike, gemotoriseerde tandem, rolstoelfiets, gocarts, vogelnestschommel …

 

Structurele steun

Doorlopende opdracht
Wil je ons op een meer duurzame wijze steunen, kies dan voor een doorlopende opdracht van een bedrag naar keuze. Zo help je ons meerjarige projecten te realiseren. Overschrijven kan op rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 op naam van De Lovie vzw.

Elke gift is een bijdrage aan meer kwaliteit van leven.


Vrienden van De Lovie
Vrienden van De Lovie is een initiatief van Michiel Bulcke, zaakvoerder uit Roeselare en papa van Alexander en Louis die tijdens de week bij ons verblijven. Vrienden van De Lovie engageren zich om jaarlijks een gift van 2500 euro over te maken. Op die manier versterken zij structureel en op langere termijn onze organisatie en kunnen wij fantastische projecten realiseren. Vrienden van De Lovie ontmoeten elkaar op het jaarlijks netwerkevenement waar ook toelichting wordt gegeven over de besteding van de middelen.

Meer info vind je op http://www.vriendenvandelovie.be of neem een kijkje in de brochure.

Interesse? Contacteer Michiel Bulcke op het tel. nr. 051 262 650 of An-Sofie Knockaert op het tel. nr. 057 344 377 of via mail naar ansofie.knockaert@delovie.be.

(Duo)legaten

Naast familie en vrienden kan je ook een goed doel opnemen in je testament. Op die manier wordt je nalatenschap zinvol besteed en leef je verder in de projecten die jij wilde steunen.

Ook als je er niet meer bent, kun je nog veel betekenen.

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal interessant zijn als je iets wil nalaten aan iemand die anders hoge successierechten zou moeten betalen. Een duo-legaat maakt het mogelijk om tegelijk een goed doel en je erfgenamen te begunstigen. Je deelt je nalatenschap met je erfgenamen en een vzw die de successierechten van beide legaten voor haar rekening neemt.

 

Fiscaal attest of factuur
De Lovie vzw is gemachtigd door het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 euro. Op vraag kunnen wij ook een factuur sponsoring bezorgen.

Ethiek in de fondsenwerving
Wij zijn lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en respecteren de Ethische Code Fondsenwerving. Meer info op www.vef-aerf.be.
Het meest recente syntheserapport vind je hier.

AERF LABEL PMS DEF V