Liever Zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag

De visie op mensen met moeilijk gedrag grondig vernieuwen: wat kan je in de praktijk aanvangen en hoe krijg je uiteindelijk alle betrokkenen mee in dat denken? In dit kader organiseerden we op 21 november in samenwerking met W.I.V. vzw (Werkcentrum Internationaal Vormingswerk) en Hogeschool VIVES Zuid vzw, het Vlaams-Nederlands congres ‘Liever zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag.’

Gastsprekers waren Gijs van Gemert, auteur van ‘Zorgzaamheid organiseren’ en Wouter Hart, de auteur van ‘Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling’ en het vervolg ‘Anders vasthouden – 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling’.

In de namiddag verzorgden zij elk een verdiepende masterclass en waren er aansluitend workshops met diverse topics en sprekers voorzien bij het thema omgaan met probleemgedrag.

Dit congres was een uitgestoken hand aan iedereen om de schijnbare evidenties rond hoe we omgaan met probleemgedrag samen te (her)bekijken. De reflectie te maken waar we in Vlaanderen en Nederland momenteel staan met vernieuwde visies, trajecten en proefprocessen. Hoe kun je van onderuit je organisatiepraktijk vernieuwen? Welke invloed heeft dit op je zorgcultuur? Wat moet je doen om vernieuwing toe te laten? En maak je daarbij ook gebruik van wetenschappelijke en praktisch bewezen inzichten? Hoe ga je de zorgvrager betrekken bij dit kader? En dit met aandacht voor kwaliteit van leven, een goed bestaan. Met warme bejegening zorg voor mensen organiseren, door anders vasthouden, platgetreden paden te verlaten.

Tijdens het congres ‘Liever zo!’ kon je kennis maken met een vooruitstrevende visie en ondersteuningsmodel, een planningsproces en diverse methodieken waaruit de praktijk rond omgaan met probleemgedrag verder moet kunnen groeien.