Kasteel De Lovie is één van de drie locaties van het 40e Kunstenfestival Watou!

Vandaag verschijnt in de pers veelbelovend en verrassend nieuws in verband met ‘Watou 2021’. Het Kasteel De Lovie wordt één van de drie locaties van het 40e Kunstenfestival!

‘De positie van de mens in de wereld’ is dit jaar centraal thema. De curatoren stellen zich de vraag: Wat is onze rol en positie in de wereld? Geënt op onze visie kiezen wij volmondig voor een wereld waar mensen met en zonder handicap samen leven, wonen en werken. Vandaar dat we bijzonder trots zijn op deze samenwerking die unieke kansen biedt. Kansen om onze werking ruimer bekend te maken en kansen om het kasteel(domein) als waardevol erfgoed en locatie voor cultuurbeleving in de kijker te zetten.

Uiteraard staat coronaveiligheid en de rust voor wie op het park verblijft hoog op de agenda! Het is de bedoeling dat het een verrijkende samenwerking wordt voor alle partijen: de organisatoren, de bezoekers en zeker ook de personen die we dagelijks ondersteunen op het park. Vanuit deze bezorgdheid gaan we in dialoog hoe onze inbreng verder vorm kan krijgen: pop-up terras, shop in het kasteel, zomeratelier voor Artîlerie enz. Meer nieuws volgt!