Vlaams-Nederlands congres ‘Liever zo!’

Op 21 november 2019 organiseert De Lovie vzw in samenwerking met Het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw en Vives Hogeschool Zuid vzw een Vlaams-Nederlands congres met als titel ‘Liever zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag’.

Hoe kun je in jouw visie op mensen met probleemgedrag rekening houden met brede maatschappelijke veranderingen? Met aandacht voor kwaliteit van leven, een goed bestaan. Met warme bejegening zorg voor mensen organiseren, door anders vasthouden, platgetreden paden te verlaten. Dit congres is een uitgestoken hand aan iedereen om de schijnbare evidenties rond hoe we omgaan met probleemgedrag samen te (her)bekijken. De reflectie te maken waar we in Vlaanderen en Nederland momenteel staan met vernieuwde visies, trajecten en proefprocessen.

De uitnodiging richt zich tot de brede sector van zorg en welzijn: o.a. de jeugdhulp en gezinsondersteuning, onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding, de ondersteuning van personen met een handicap, de centra voor algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de thuiszorg.

Hierbij vind je de congresfolder en inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.

Graag tot 21 november!