Werelddag tegen Armoede

17 oktober werd al in 1992 door de Verenigde Naties erkend als Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Helaas is het thema vandaag nog altijd brandend actueel.

Het laatste nummer van Viewz, een inspirerend en informerend vaktijdschrift voor de welzijns- en zorgsector, is volledig gewijd aan het thema armoede.

Vanuit De Lovie leverden wij een bijdrage met het artikel: ‘Heb je een handicap? Veel kans dat je moeilijk rondkomt of wacht op een budget’. De volledige tekst in pdf vind je hier.